Pa­ra­lym­pisch Co­mi­té en Spe­ci­al Olym­pics or­ga­ni­se­ren ac­ti­vi­tei­ten

Times of Suriname - - SPORT -

OLYM­PISCH - Sinds 1992 heeft de Uni­ted Na­ti­ons 3 de­cem­ber aan­ge­no­men als dag voor per­so­nen met een be­per­king. Dit jaar is het ook de tien­de jaar­dag van het Ver­drag in za­ke de Rech­ten van de Mens met een Be­per­king. Zo­wel het In­ter­na­ti­o­naal Pa­ra­lym­pisch Co­mi­té als Spe­ci­al Olym­pics In­ter­na­ti­o­nal on­der­schrijft dit Ver­drag en ge­bruikt de­ze als lei­draad bij zijn ac­ti­vi­tei­ten. In dit ka­der or­ga­ni­se­ren Spe­ci­al Olym­pics Su­ri­na­me en het Na­ti­o­naal Pa­ra­lym­pisch Co­mi­té Su­ri­na­me op za­ter­dag 3 de­cem­ber een sport­dag voor men­sen met een be­per­king in het Frank Ca­me­ron Cen­trum aan de Bo­ni­straat.

Hier­voor zijn pu­pil­len van een tien­tal scho­len en in­stel­lin­gen voor per­so­nen met een be­per­king uit­ge­no­digd, die aan de vol­gen­de ac­ti­vi­tei­ten zul­len deel­ne­men: zwem­men, boc­ce, rol­stoel ac­ti­vi­tei­ten, bal­trap­pen, bas­ket­bal en zaal­spor­ten. De aan­vang is 09.00 uur des mor­gens en duurt tot 14.00 uur.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.