Ge­vecht tus­sen McG­re­gor en May­wea­ther íets dich­ter­bij

Times of Suriname - - SPORT -

BOKSEN - Kooi­vech­ter Conor McG­re­gor heeft zich gis­te­ren ver­ze­kerd van een boksli­cen­tie in Ca­li­for­nië. De 28-ja­ri­ge Ier kan daar­door in de Ame­ri­kaan­se staat of­fi­ci­eel als prof­bok­ser aan de slag. Zijn ge­droom­de du­el met de ge­stop­te Ame­ri­kaan­se groot­heid Floyd May­wea­ther lijkt ech­ter nog ver weg.

“Hij kan zeg­gen wat hij wil, maar hij heeft nu nog een baas en die luis­tert naar de naam Da­na Whi­te’’, doel­de een woord­voer­der van May­wea­ther op de hui­di­ge voor­zit­ter van de UFC. Dat is de groot­ste or­ga­ni­sa­tie in de vecht­spor­ten on­der de noe­mer Mixed Mar­ti­al Arts. “Zo­lang McG­re­gor on­der con­tract staat bij de UFC komt er geen boks­ge­vecht met May­wea­ther.’’

McG­re­gor kroon­de zich vo­ri­ge maand tot kam­pi­oen bij de licht­ge­wich­ten van de UFC. Hij was ook al de kam­pi­oen bij de ve­der­ge­wich­ten. Zijn kam­pi­oens­gor­del in dat laat­ste ge­wicht heeft hij on­langs moet in­le­ve­ren. McG­re­gor wil 100 mil­joen dol­lar voor een du­el met May­wea­ther. Vol­gens de krijgs­haf­ti­ge Ier is Mo­ney bang voor hem. De on­ge­sla­gen May­wea­ther ver­dien­de in zijn glan­zen­de loop­baan naar ver­luidt ruim 800 mil­joen dol­lar.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.