FIFA no­mi­neert geen Ne­der­lan­ders voor elf­tal van het jaar

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De FIFA heeft geen Ne­der­lan­ders ge­no­mi­neerd voor het elf­tal van het jaar. De mon­di­a­le spe­lers­vak­bond FIFPro en we­reld­voet­bal­bond FIFA pre­sen­teer­den gis­te­ren een lijst met 55 kan­di­da­ten,

De elf ‘win­naars’ van vo­rig jaar staan ook nu al­le­maal op de short­list van 55 kan­di­da­ten. Ne­gen spe­lers ma­ken voor het eerst kans op een plek in het elf­tal: Ser­ge Au­rier, Héc­tor Bel­le­rin, Le­o­nar­do Bo­nuc­ci, Ke­vin De Bruy­ne, Pau­lo Dy­bala, An­toi­ne Griez­mann, N’Go­lo Kan­té, Di­mi­tri Pay­et en Ja­mie Var­dy.

Voor het eerst sinds het we­rel­delf­tal wordt sa­men­ge­steld (2005) staan And­rea Pir­lo en Way­ne Rooney niet op de kan­di­da­ten­lijst. Het ul­tie­me elf­tal van 2016 wordt op 9 ja­nu­a­ri be­kend­ge­maakt tij­dens het ga­la van de FIFA in Zü­rich, waar­bij ook de bes­te spe­ler ter we­reld wordt ge­ko­zen.

Ar­jen Rob­ben ver­dien­de in 2014 een plek in het bes­te elf­tal ter we­reld. Hij is met We­sley Sn­eij­der (2010) de eni­ge Ne­der­lan­der die ooit werd ver­ko­zen.

Het we­rel­delf­tal wordt sa­men­ge­steld door de spe­lers zelf. Meer dan 25.000 spe­lers uit on­ge­veer 75 lan­den bren­gen de­ze we­ken hun stem uit. Dat moet lei­den tot het bes­te team van 2016, be­staan­de uit één doel­man, vier ver­de­di­gers, drie mid­den­vel­ders en drie aan­val­lers.

(NS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.