Mi­nuut stil­te in Cham­pi­ons en Eu­ro­pa Le­a­gue

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - De du­els in de Cham­pi­ons Le­a­gue en de Eu­ro­pa Le­a­gue be­gin­nen vol­gen­de week met een mi­nuut stil­te. De Eu­ro­pe­se voet­bal­bond UE­FA brengt hier­mee een eer­be­toon aan de slacht­of­fers van de vlieg­ramp waar een groot deel van de voet­bal­se­lec­tie van Cha­p­ecoen­se bij be­trok­ken was.

“De­ze tra­ge­die treft het ge­he­le voet­bal. Op de­ze ma­nier wil­len we ie­der­een steu­nen die met de ramp te ma­ken heeft”, al­dus UE­FA-voor­zit­ter Aleks­an­der Ce­fe­rin. On­der meer PSV, Ajax, Fey­en­oord en AZ ko­men vol­gen­de week Eu­ro­pees in ac­tie. In Duits­land is even­eens be­slo­ten om dit week­end al­le du­els met een mi­nuut stil­te te la­ten be­gin­nen. De KNVB denkt op dit mo­ment in sa­men­spraak met de clubs uit het be­taal­de voet­bal nog na over een ge­past eer­be­toon op Ne­der­land­se bo­dem.

(NOS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.