Con­ca­caf Gold Cup play-offs in het Ato Bol­don­sta­di­on

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL – Con­ca­caf Gold Cup vijf­de plaats play-off zal in het Ato Bol­don­sta­di­on, Tri­nidad & To­ba­go, ge­speeld wor­den. Dit heeft Ca­rib­bean Foot­ball Union (CFU) be­kend­ge­maakt. Su­ri­na­me, Tri­nidad & To­ba­go en Ha­ï­ti strij­den om de cru­ci­a­le plaats. Het Ato Bol­don Sta­di­um is een at­le­tiek- en voet­bal­sta­di­on, dat plaats biedt aan 10.000 toe­schou­wers. De win­naar van de­ze play­offs zal een twee­luik spe­len te­gen de win­naar van de UNCAF play-offs. De win­naar van de­ze wed­strijd zal zich met Ja­mai­ca, Frans-Guyu­na, Cu­ra­çao en Mart­i­ni­que plaat­sen voor de Gold Cup, die ge­pro­gram­meerd staat voor 7 tot en met 26 ju­li 2017.

Su­ri­na­me zal wed­strijd in de het eer­ste Ato Bol­don­sta­di­on spe­len te­gen het gast­land op 4 ja­nu­a­ri. Twee da­gen la­ter speelt Su­ri­na­me in het­zelf­de sta­di­on te­gen Ha­ï­ti. Op 8 ja­nu­a­ri zal in het Ato Bol­don­sta­di­on de laat­ste wed­strijd van de play­offs ge­speeld wor­den tus­sen Tri­nidad & Ta­bo­go en Ha­ï­ti.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.