Aa­mir Khan was bang voor zijn va­der

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Aa­mir Khan, die de rol van stren­ge coach en va­der op zich neemt in de Bol­ly­wood­film Dangal, zegt in een re­cent in­ter­view dat hij als kind bang was voor zijn va­der. “Ik was als kind zeer op­stan­dig. En mijn va­der was erg streng. Wij wa­ren echt bang voor hem”, al­dus Aa­mir. Zelf is hij als va­der heel an­ders. “Kin­de­ren van de­ze ge­ne­ra­tie we­ten pre­cies wat ze wil­len. En we­ten ook pre­cies hoe ze dat wil­len be­rei­ken. Als ou­der moet je, je kind steu­nen, wat ze ook wil­len wor­den.” Dangal is een In­di­a­se bi­o­gra­fi­sche sport- dra­ma, dat ge­re­gis­seerd is door Ni­tesh Ti­wa­ri. Aa­mir por­tret­teert de rol van Ma­ha­vir Singh Pho­gat, die zijn doch­ters Ba­bi­ta Ku­ma­ri en Gee­ta Pho­gat traint te wor­ste­len. Gee­ta Pho­gat was de eer­ste vrou­we­lij­ke wor­ste­laar van In­dia, die deel nam aan de 2010 Com­mon­wealth Ga­mes, waar­bij ze de gou­den me­dail­le (55 kg) won. Ter­wijl haar zus Ba­bi­ta de zil­ve­ren (51 kg) won. Dangal is de Hin­di­term voor wor­stel­wed­strijd. Naast Aa­mir ma­ken ook Saks­hi Tan­war, Raj­kum­mar Rao en Fa­ti­ma Sa­na Shai­kh deel uit van de cast. De film staat ge­pland voor een re­lea­se met kerst. Hier­na wordt de 51-ja­ri­ge su­per­ster sa­men met me­ga­ster Ami­tabh Bachchan in Thugs Of Hin­do­s­tan ge­zien. (bol­ly­wood.nl/ me­dia247.co.uk / foto:

mid-day.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.