Broe­der­lief­de en Dra­ke po­pu­lairst op

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Broe­der­lief­de is dit jaar on­der Ne­der­lan­ders het po­pu­lairst op Spo­ti­fy, zo­wel bij man­nen als vrou­wen. We­reld­wijd werd Dra­ke het meest ge­streamd. Dat heeft de on­li­ne mu­ziek­dienst la­ten we­ten. Het is voor het eerst dat een Ne­der­land­se ar­tiest hier va­ker is ge­streamd dan een in­ter­na­ti­o­na­le groot­heid. Het al­bum Hard Work Pays Off van de Ne­der­land­se hip­hop-for­ma­tie werd het vaakst af­ge­speeld. Ook Lil’ Klei­ne staat in de top vijf van meest ge­stream­de ar­ties­ten in Ne­der­land. Daar­in staan ver­der Dra­ke, Jus­tin Bie­ber en Cold­play. De po­pu­lair­ste Ne­der­land­se ar­ties­ten bij Spo­ti­fy-ge­brui­kers in het bui­ten­land zijn Mar­tin Gar­rix en Ti­ës­to. Bo­he­mi­an Rhap­so­dy van Qu­een is we­reld­wijd de po­pu­lair­ste gou­we ou­we bij de mu­ziek­dienst.

(RTL NIEUWS/foto: es­prit­scho­len.nl en fo­to2:

pin­wall­pa­per.xyz)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.