Owru Ya­ri Bom­bel Pack krijgt nieuw ge­zicht

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

De cre­a­tie­ve mo­de­zaak Dressco­de komt dit jaar weer met de Owru Ya­ri Bom­bel Pack. Dit jaar in een ge­heel nieu­we ver­pak­king. Het is een spe­ci­aal ge­maak­te fes­ti­val­cup met daar­in een T-shirt, bril en tat­too-stic­kers. Dit zegt Mi­chael Ling, die be­kend­staat als het ge­zicht van de I Lo­ve Su­brand. Het Owru Ya­ri T-shirt be­staat vijf jaar en het is de vier­de keer dat de Bom­bel Pack wordt uit­ge­bracht. “De pack wordt ge­zien als een col­lec­tors item om als ca­deau te ge­ven. Op­val­lend is dat de klan­ten nog steeds naar de T-shirts van 2012 met het Owru Ya­ri-lo­go 11:59:59 vra­gen”, al­dus Ling. De launch van de Bom­bel Pack vond, net als vo­rig jaar, op de Jaar­beurs op het KKF-ter­rein plaats. Aan het pro­duct is dit jaar ook een so­ci­aal doel ge­kop­peld.

Een deel van de op­brengst gaat naar een kin­der­te­huis in Com­me­wij­ne. “Je koopt niet al­leen een Bom­bel Pack, maar le­vert daar­bij ook een bij­dra­ge tot het re­a­li­se­ren van een so­ci­aal doel.” De fes­ti­val­cup is door Kae So­lo, Jer­ry Ge­merts en Mi­chael Ling ont­wor­pen. Dressco­de ver­wacht dat het gaat storm­lo­pen en wil een­ie­der in de Owru Ya­ri-sfeer bren­gen.

(MW/Foto: Ste­ven See­do)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.