Pre­mi­è­re

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

To­neel ver­e­ni­ging A SA GO is te­rug met een nieuw stuk ge­ti­teld “Gron­tap gu­du e por fa­mi­ri” . Met dit stuk wil A SA GO de men­sen be­wust ma­ken over men­sen die hun ou­ders of groot­ou­ders op lich­ten. Daar A Sa Go be­kend staat om hun vol hu­meur kun­nen de men­sen ze­ker dit keer weer met een te­vre­den ge­voel naar huis gaan. Hoe “Gron­tap gu­du e por fa­mi­ri” ver­der af­loopt zien jul­lie za­ter­dag 3 de­cem­ber in CCS. Het to­neel­stuk be­gint om half 9 ’ s avonds. De kaar­ten zijn reeds in de voor­ver­koop te ver­krij­gen bij de wel­be­ken­de voor­ver­koop­plaat­sen. De schrij­ver is Jo­lan­da Was­se­naar, de re­gis­seur: Humphrey van Het­ten.

(M. Po­nit/ Foto:Van Het­ten)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.