Ra­ja­man op festival op Aru­ba

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

De Chut­ney-zan­ger Ra­ja­man heeft deel­ge­no­men aan een zang­fes­ti­val op Aru­ba. Het festival, on­der su­per­vi­sie van To­tal Ac­cess En­ter­tain­ment werd Chut­ney vs Bol­ly­wood, ge­noemd, een mix van ver­schil­len­de cul­tu­re­le ei­gen­schap­pen uit In­dia. Deel­ne­mers aan het festival kwa­men on­der an­de­re ook uit New York en Tri­nidad. Ze brach­ten elk iets unieks. Ra­ja­man vond het een gro­te eer om Su­ri­na­me op het festival te mo­gen ver­te­gen­woor­di­gen. “Ik als zan­ger ben heel blij dat ik deel mocht ne­men aan zo een groot eve­ne­ment. Om uit­ge­no­digd te zijn door zo een or­ga­ni­sa­tie op Aru­ba is voor een ar­tiest een mijl­paal”, al­dus Ra­ja­man. On­danks het slech­te weer kwam er toch veel pu­bliek op­da­gen om te ge­nie­ten van het­geen de zan­gers ten ge­ho­re brach­ten. Het pu­bliek be­stond be­hal­ve uit Aru­ba­nen ook uit men­sen uit Tri­nidad, Gu­y­a­na en Sint Maar­ten. Het wordt ze­ker een te­rug­ke­rend eve­ne­ment. De or­ga­ni­sa­tie is van plan meer ar­ties­ten uit Su­ri­na­me er­bij te ha­len. (MW/Foto: Ra­ja­man)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.