Ken­dall eet bur­ger na mo­de­show

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Een paar uur na haar op­tre­den als an­gel in de cat­walk­show van Vic­to­ria’s Se­cret, snak­te Ken­dall Jen­ner maar naar één ding: een ham­bur­ger. Het mo­del post­te na de lin­ge­rie­pa­ra­de in Pa­rijs woens­dag­avond op In­st­agram een foto van zich­zelf in een res­tau­rant. Ze schreef er bij: “Een bur­ger, als­je­blieft.” Eer­der liep Ken­dall met on­der meer Adri­a­na Li­ma, Li­ly Al­drid­ge, de Ne­der­land­se Ro­mee Strijd en de half-Ne­der­land­se zus­sen Gi­gi en Bel­la Ha­did over de cat­walk tij­dens de we­reld­be­roem­de show, waar La­dy Ga­ga, Bru­no Mars en The Weeknd op­tra­den. De an­gels van Vic­to­ria’s Se­cret wor­den voor de jaar­lijk­se show op een streng sport- en di­eet­re­gime ge­zet. Adri­a­na Li­ma ont­hul­de eer­der dat ze ne­gen da­gen voor aan­vang van het spek­ta­kel stopt met het eten van vast voed­sel. Ook zou­den de an­gels in de maan­den voor­af­gaand aan de mo­de­show mi­ni­maal twee keer per dag naar de sport­school gaan.

(De Te­le­graaf/foto: wall­pa­persd­sc.net)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.