He­ard en Depp zijn het eens

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Am­ber He­ard en Jo­h­n­ny Depp heb­ben hun schei­dings­over­een­komst uit­ge­werkt. Bron­nen rond­om de ex-ge­lief­den ver­tel­len aan TMZ dat Jo­h­n­ny bin­nen een jaar nog 6,8 mil­joen dol­lar aan zijn ex zal over­ma­ken, waar­na zij het geld met eni­ge ver­tra­ging do­neert aan de door haar uit­ge­ko­zen goe­de doe­len. Eer­der maak­te de ac­teur op ei­gen hout­je al 200.000 eu­ro over aan een kin­der­zie­ken­huis in Los An­ge­les en een or­ga­ni­sa­tie die op­komt voor mis­han­del­de vrou­wen. In de uit­ge­werk­te over­een­komst be­looft Am­ber dat ze de mil­joe­nen van Depp zal door­stor­ten naar de goe­de doe­len. Dat doet ze in ter­mij­nen. Ze neemt daar­voor tot eind 2018 de tijd en strijkt ook het bij­be­ho­ren­de be­las­ting­voor­deel op. Het ac­teurs­kop­pel maak­te en­ke­le maan­den ge­le­den be­kend te gaan schei­den. De af­wik­ke­ling van de schei­ding liep ver­tra­ging op, om­dat Am­ber en Jo­h­n­ny ru­zie­den over de ma­nier waar­op het geld bij de goe­de doe­len be­landt.

(De Te­le­graaf/foto: cloud­front.net)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.