Dol­ly Par­ton helpt slacht­of­fers

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Slacht­of­fers van bos­bran­den in de Gre­at Smoky Moun­tains in de Ame­ri­kaan­se staat Ten­nes­see, kun­nen op steun re­ke­nen van Dol­ly Par­ton. De zan­ge­res schenkt ge­trof­fen fa­mi­lies het ko­men­de half­jaar el­ke maand dui­zend dol­lar. Af­ge­lo­pen week­end was Dol­ly te zien in een voor­lich­tings­film­pje van de Na­ti­o­nal Park Ser­vi­ce, dat de gro­te par­ken in de VS be­heert. Daar­in riep ze ie­der­een op zich aan het vuur­ver­bod en an­de­re brand­maat­re­ge­len te hou­den en de au­to­ri­tei­ten in te lich­ten bij brand­jes. Maan­dag dreig­den de vlam­men ook haar Dol­ly­wood te be­rei­ken. Het pret­park werd ge­ë­va­cu­eerd, maar bleef uit­ein­de­lijk gro­ten­deels be­spaard. “Ik heb de vre­se­lij­ke bran­den ge­zien en mijn hart is ge­bro­ken”, schreef Dol­ly woens­dag op haar si­te. “Ik bid voor al­le ge­trof­fen fa­mi­lies en voor de brand­weer­lie­den die zo hard wer­ken om ie­der­een in vei­lig­heid te bren­gen.” Bij de bran­den zijn ze­ven men­sen om­ge­ko­men. Vol­gens de brand­weer zijn hon­der­den hui­zen en be­drijfs­pan­den in vlam­men op­ge­gaan. (De Te­le­graaf/Foto: fas­hi­o­nands­ty­le­po­li­ce.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.