Agent moet niet te­recht­staan voor dood zwar­te man in Char­lot­te

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - Een agent in de Ame­ri­kaan­se stad Char­lot­te (North Caro­li­na) moet niet te­recht­staan voor het dood­schie­ten van een zwar­te man op een par­keer­plaats. Vol­gens het Open­baar Mi­nis­te­rie han­del­de de agent wet­te­lijk en hij wordt niet ge­straft. De fei­ten da­te­ren van sep­tem­ber. Keith La­mont Scott werd dood­ge­scho­ten toen hij on­danks ver­schil­len­de waar­schu­win­gen uit zijn au­to stap­te. Ad­vo­ca­ten van zijn fa­mi­lie stel­len dat Scott de waar­schu­win­gen mo­ge­lijk niet be­greep, om­dat hij vo­rig jaar een zwaar her­sen­let­sel had op­ge­lo­pen en ge­nees­mid­de­len had ge­no­men. Naast de op de grond lig­gen­de Scott werd een wa­pen ge­von­den, maar ook na on­der­zoek blijft on­dui­de­lijk of de zwar­te man een wa­pen in de hand had toen hij uit de wa­gen stap­te of na­dat hij uit­ge­stapt was. Het Open­baar mi­nis­te­rie meent ech­ter dat Scott wel de­ge­lijk een ge­vaar was voor het le­ven van an­de­ren. Het in­ci­dent leid­de in Char­lot­te tot da­gen­lan­ge, zwa­re pro­tes­ten. De fa­mi­lie van Scott toon­de zich na de uit­spraak ont­goo­cheld, maar riep de in­wo­ners van Char­lot­te op rus­tig te blij­ven. “Ge­weld met ge­weld be­ant­woor­den, is nooit een op­los­sing”, luid­de het in een persme­de­de­ling. (HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.