Do­den door ont­plof­fing spring­stof­fa­briek In­dia

Times of Suriname - - BUITENLAND -

IN­DIA - Een ex­plo­sie in een In­di­a­se fa­briek waar spring­stof wordt ge­maakt heeft don­der­dag meer­de­re le­vens ge­ëist. In to­taal wa­ren zes­tien men­sen in het ge­bouw aan het werk. Twee li­cha­men wer­den al snel ge­bor­gen. Voor het le­ven van al­le an­de­ren wordt ge­vreesd. Het pand is door de ont­plof­fing in­ge­stort. De ar­bei­ders wer­den be­dol­ven on­der het puin. De oor­zaak van de ex­plo­sie is nog on­be­kend. In het be­drijf in de deel­staat Ta­mil Na­du ont­stond ook brand, maar die is was snel on­der con­tro­le. Hulp­ver­le­ners zoch­ten gis­te­ren naar slacht­of­fers on­der de smeu­len­de res­ten van de fa­briek. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.