Oe­kra­ï­ne be­gint met mi­li­tai­re oe­fe­nin­gen vlak bij de Krim

Times of Suriname - - BUITENLAND -

OEKRAINE - Oe­kra­ï­ne is gis­te­ren be­gon­nen met mi­li­tai­re oe­fe­nin­gen vlak bij de Krim, het schier­ei­land dat in 2014 ge­an­nexeerd werd door Rus­land. Het gaat on­der meer om tests met lucht­af­weer­ra­ket­ten. Rus­land heeft er­mee ge­dreigd Oe­kra­ïen­se ra­ket­ten uit de lucht te schie­ten, moch­ten die de Krim be­drei­gen. “Nie­mand zal ons stop­pen”, schreef de Oe­kra­ïen­se pre­si­dent Pe­tro Po­ros­jen­ko op Twit­ter. “We zul­len han­de­len in het be­lang van het Oe­kra­ïen­se volk.” De oe­fe­nin­gen zul­len in prin­ci­pe twee da­gen du­ren. Het Rus­si­sche Mi­nis­te­rie van Bui­ten­land­se Za­ken heeft de af­ge­lo­pen da­gen al meer­maals ge­zegd dat de oe­fe­nin­gen een pro­vo­ca­tie zijn. Rus­land lijf­de de Krim in 2014 in, na een mi­li­tai­re in­ter­ven­tie en een re­fe­ren­dum over aan­hech­ting bij Rus­land dat door Kiev af­ge­daan werd als il­le­gaal. Het Wes­ten leg­de daar­op sanc­ties op aan Mos­kou. Het Krem­lin re­a­geer­de met te­gen­maat­re­ge­len. (HLN)

1 de­cem­ber, We­reld AIDS Dag. (Al Ja­zee­ra)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.