Po­li­tie Bel­gië ver­richt huis­zoe­kin­gen in on­der­zoek naar kin­der­han­del

Times of Suriname - - BUITENLAND -

BELGIE - De fe­de­ra­le po­li­tie in Bel­gië heeft gis­ter­mor­gen vier in­val­len ge­daan in ver­band met een on­der­zoek naar kin­der­han­del. VTM Nieuws schrijft dat één vrouw is aan­ge­hou­den bij de huis­zoe­kin­gen in Brus­sel en in Luik. Hoofd­ver­dach­te Ju­li­en­ne M zou mid­dels een wees­huis in de De­mo­cra­ti­sche Re­pu­bliek Con­go Bel­gi­sche ge­zin­nen hel­pen aan adop­tie­kin­de­ren. De kin­de­ren wer­den op­ge­ge­ven als wees­kin­de­ren, maar ble­ken niet al­tijd wees te zijn. Uit on­der­zoek blijkt dat drie van de in to­taal elf kin­de­ren die in Bel­gië zijn be­land geen wees zijn. De kin­de­ren zijn door hun ou­ders als ver­mist op­ge­ge­ven in Con­go en wor­den ge­zocht door de au­to­ri­tei­ten.

M wordt er­van ver­dacht de kin­de­ren te heb­ben ont­voerd, daar­voor kreeg zij for­se geld­be­dra­gen, schrijft VTM. Ver­vol­gens wer­den de kin­de­ren over­ge­dra­gen aan de adop­tie­ge­zin­nen in Bel­gië. De be­trok­ken ge­zin­nen in Bel­gië zijn eer­der in no­vem­ber al door het fe­de­raal par­ket op de hoog­te ge­bracht. Ook wer­den in no­vem­ber al huis­zoe­kin­gen ver­richt in Na­men, Di­nant en Brus­sel. Acht per­so­nen zijn toen mee­ge­no­men voor ver­hoor. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.