Cost­co Who­lesa­le boekt ho­ge­re net­to om­zet in no­vem­ber

Times of Suriname - - ECONOMIE -

WAS­HING­TON - Cost­co Who­lesa­le heeft in no­vem­ber een 3 pro­cent ho­ge­re net­toom­zet ge­boekt in ver­ge­lij­king tot de­zelf­de pe­ri­o­de een jaar eer­der. Dit meld­de de Ame­ri­kaan­se re­tai­ler na­beurs. Het con­cern boek­te over de af­ge­lo­pen vier we­ken ein­di­gend op 27 no­vem­ber 2016 een net­to-om­zet van 9,95 mil­jard dol­lar ver­sus 9,68 mil­jard dol­lar in de­zelf­de pe­ri­o­de een jaar eer­der. De ver­ge­lijk­ba­re om­zet lag 1 pro­cent ho­ger in Ame­ri­ka, net als in Ca­na­da. El­ders in­ter­na­ti­o­naal was spra­ke van krimp met 2 pro­cent. De to­ta­le ver­ge­lijk­ba­re om­zet­groei kwam uit op 1 pro­cent. Ex­clu­sief wis­sel­koer­s­ef­fec­ten en de la­ge­re olie­prijs was er spra­ke van een groei van 2 pro­cent. De Ver­e­nig­de Sta­ten re­a­li­seer­den ex­clu­sief wis­sel­koer­sen en de la­ge­re olie­prijs een ver­ge­lijk­ba­re om­zet­groei van 1 pro­cent. In Ca­na­da en in­ter­na­ti­o­naal groei­de de ver­ge­lijk­ba­re om­zet ex­clu­sief wis­sel­koer­s­ef­fec­ten en de la­ge­re olie­prijs met ach­ter­een­vol­gens 3 en 4 pro­cent. Cost­co be­zit 723 wa­ren­hui­zen, waar­van 506 in Ame­ri­ka en 94 in Ca­na­da.In de elek­tro­ni­sche han­del na het slui­ten van de beurs in New York moest het aan­deel Cost­co Who­lesa­le 0,1 pro­cent prijs­ge­ven, na­dat het aan­deel in de re­gu­lie­re han­del al 0,9 pro­cent la­ger sloot op 150,11 dol­lar. (Beurs­dui­vel/ Foto: rob­con.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.