Maersk Li­ne neemt Ham­burg Sud over

Times of Suriname - - ECONOMIE -

KOPEN­HA­GEN - Con­tai­ner­re­der Maersk Li­ne neemt de Duit­se sector­ge­noot Ham­burg Süd over. Dit meld­de de Deen­se moe­der­maat­schap­pij AP Møl­ler-Maersk gis­te­ren, zon­der fi­nan­ci­ë­le de­tails te ver­strek­ken.

De ac­qui­si­tie moet nog door de be­voeg­de au­to­ri­tei­ten wor­den goed­ge­keurd. Het con­cern ver­wacht de over­na­me eind 2017 te kun­nen af­ron­den. Met de over­na­me neemt ‘s we­relds groot­ste con­tai­ner­re­de­rij de num­mer 7 met 130 con­tai­ner­sche­pen, bij­na 6.000 me­de­wer­kers en een om­zet van 6,7 mil­jard dol­lar over. De over­na­me past in de groei­stra­te­gie van het Deen­se con­cern met een com­bi­na­tie van au­to­no­me groei en ac­qui­si­ties.

Met de ac­qui­si­tie van Ham­burg Süd groeit het we­reld­wij­de markt­aan­deel van Maersk Li­ne van 15,7 naar 18,6 pro­cent. (Beurs­dui­vel/ Foto: maers­kli­ne.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.