Re­my Co­intreau neemt West­land Dis­til­lery over

Times of Suriname - - ECONOMIE -

PA­RIJS - Re­my Co­intreau heeft een ak­koord be­reikt om West­land Dis­til­lery over te ne­men. Dit maak­te het Fran­se dran­ken­con­cern gis­te­ren be­kend, zon­der fi­nan­ci­ë­le de­tails te ver­strek­ken. De Ame­ri­kaan­se whis­key-sto­ker moet Re­my Co­intreau in staat stel­len ver­der te groei­en in de snel­groei­en­de markt voor sin­gle malt whis­key’s van een ho­ge kwa­li­teit. De trans­ac­tie wordt naar ver­wach­ting nog voor het eind van het jaar af­ge­rond.

Het aan­deel Re­my Co­intreau sloot woens­dag met een winst van 2,5 pro­cent op 79,23 eu­ro. (Beurs­dui­vel/foto: flickr.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.