Ge­ne­ba on­der­zoekt no­te­ring en ver­koop

Times of Suriname - - ECONOMIE -

AM­STER­DAM Vast­goed­be­drijf Ge­ne­ba Pro­per­ties, het voor­ma­li­ge Hom­burg, heeft za­ken­bank Cre­dit Suis­se in­ge­scha­keld om on­der an­de­re een beurs­gang of ver­koop te on­der­zoe­ken.

Dat maak­te Ge­ne­ba Pro­per­ties gis­ter­och­tend be­kend. De no­te­ring zou slechts een van de on­der­zoch­te al­tert­na­tie­ven moe­ten zijn. Aan­de­len van Ge­ne­ba wor­den al ver­han­deld via NPEX, de mkb-beurs in Ne­der­land.

Meer ka­pi­taal

Ge­ne­ba, met een vast­goed­por­te­feuil­le van 785 mil­joen eu­ro, laat vol­gens een pers­be­richt al­le ‘stra­te­gi­sche al­ter­na­tie­ven’ on­der­zoe­ken voor de toe­komst van het be­drijf, waar­on­der het aan­trek­ken van meer ka­pi­taal.

De­ze zoek­tocht be­gint Ge­ne­ba, met hoofd­kan­toor in Am­ster­dam, met zijn groot­ste aan­deel­hou­der The Ca­ta­lyst Ca­pi­tal Group. Het voor­ma­li­ge Hom­burg is voor­al in Ne­der­land en Duits­land ac­tief.

Uit­brei­ding Duits­land

In 2014 ver­sterk­te Ge­ne­ba zich al met ex­tra ka­pi­taal om uit te brei­den in lo­gis­tiek en in­du­stri­eel vast­goed. Re­cent kocht het vast­goed in Duits­land. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.