Ita­li­aan­se eco­no­mie groeit ver­der

Times of Suriname - - ECONOMIE -

RO­ME - De Ita­li­aan­se eco­no­mie is in het der­de kwar­taal van 2016 con­form ver­wach­ting zo­wel op jaar­ba­sis als op kwar­taal­ba­sis ge­groeid. Dit bleek gis­te­ren uit cij­fers van Istat, het Ita­li­aan­se bu­reau voor de sta­tis­tiek.

Ten op­zich­te van het twee­de kwar­taal bleef de groei in de de­fi­ni­tie­ve me­ting op 0,3 pro­cent staan, con­form ver­wach­ting van ge­raad­pleeg­de eco­no­men. Op jaar­ba­sis steeg het bru­to bin­nen­lands pro­duct in het af­ge­lo­pen kwar­taal met 1,0 pro­cent. De vo­ri­ge ra­ming wees nog op een groei met 0,9 pro­cent en hier mik­ten ge­raad­pleeg­de eco­no­men dan ook op. In het twee­de kwar­taal van 2016 bleef het bru­to bin­nen­lands pro­duct nog on­ver­an­derd op kwar­taal­ba­sis en steeg met 1,0 pro­cent op jaar­ba­sis.

(Beurs­dui­vel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.