Werk­loos­heid eu­ro­zo­ne ge­daald

Times of Suriname - - ECONOMIE -

BRUS­SEL - De werk­loos­heid in de eu­ro­zo­ne is in ok­to­ber ge­daald ten op­zich­te van de voor­gaan­de maand. Dit bleek gis­te­ren uit cij­fers van sta­tis­tiek­bu­reau Eu­ro­stat.De werk­loos­heid daal­de in ok­to­ber on­ver­wacht van 9,9 pro­cent in sep­tem­ber naar 9,8 pro­cent, het laag­ste ni­veau sinds fe­bru­a­ri 2009. Voor­af ge­raad­pleeg­de eco­no­men re­ken­den juist op een stij­ging van het werk­loos­heids­per­cen­ta­ge tot 10,0 pro­cent. In ok­to­ber vo­rig jaar lag het werk­loos­heids­per­cen­ta­ge in de eu­ro­zo­ne nog op 10,6 pro­cent. (Beurs­dui­vel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.