Dol­fij­nen ver­ja­gen wit­te haai die sur­fer aan­valt

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een 65-ja­ri­ge Au­stra­li­sche sur­fer Co­lin Row­land heeft dank­zij een paar ra­ke trap­pen, een op­let­ten­de an­de­re sur­fer en een flin­ke do­sis ge­luk een le­vens­ge­vaar­lij­ke aan­val van een wit­te haai over­leefd. Vol­gens zijn zoon Tim kreeg de man ook nog hulp uit on­ver­wach­te hoek: vlak voor de aan­val dook een groep dol­fij­nen op. Als de haai geen stuk­ken van de surf­plank is zijn mond had ge­had, dan was pa nu ge­schie­de­nis. “De dol­fij­nen wa­ren zo dicht­bij el­kaar dat ze el­kaar aan­raak­ten en een muur vorm­den”, ver­tel­de Tim Row­land aan de Au­stra­li­sche Dai­ly Te­le­graph. “Mis­schien pro­beer­den ze de sur­fers uit het wa­ter te krij­gen, om­dat ze wis­ten dat er iets was.” Waar of niet, het heeft niet he­le­maal ge­hol­pen, want Co­lin Row­land werd in zijn voet ge­be­ten en door de haai on­der wa­ter ge­trok­ken. Di­ver­se me­dia plaat­sten foto’s van zijn door­mid­den ge­be­ten surf­plank. “Als de haai geen stuk­ken van de surf­plank in zijn mond had ge­had, dan was pa nu ge­schie­de­nis.” Row­land slaag­de er­in het dier te­gen zijn hoofd te schop­pen. Ver­vol­gens schoot een an­de­re jon­ge sur­fer de man te hulp. Hij trok hem op zijn ei­gen plank en duw­de hem naar de kant. Het slacht­of­fer - dat aan het sur­fen was bij Bulls Pad­dock, een hot­s­pot voor sur­fers - slaag­de er­in om van­af zijn bran­card een duim om­hoog te ste­ken. “Ik ben een beet­je van slag, maar ik leef nog.” (Ad/Foto:ad.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.