Ja­pan­se kun­ste­naar maakt groot­ste pen­te­ke­ning ooit

Times of Suriname - - PANORAMA -

De Ja­pan­se kun­ste­naar Ike­da Ma­na­bu (43) heeft gis­te­ren een reus­ach­ti­ge, su­per­ge­de­tail­leer­de te­ke­ning vol­tooid die vol­gens kunst­ken­ners de groot­ste en meest tijd­ro­ven­de pen- en inkt­cre­a­tie ooit is. Ma­na­bu werk­te er ge­du­ren­de 3,5 jaar maar liefst zes da­gen per week 10 uur per dag aan. Het kunst­werk Re­birth (we­der­ge­boor­te) is 3 bij 4 me­ter en ver­beeldt de we­der­op­stan­ding van de we­reld na ram­pen zo­als de tsuna­mi die Ja­pan in 2011 trof. Ike­da be­gon in 2013 aan zijn mon­ster­k­lus. “Ik heb me la­ten in­spi­re­ren door de aard­be­vin­gen en vloed­gol­ven die re­gel­ma­tig mijn land teis­te­ren en wat er in de ja­ren daar­na ge­beurt”, ver­tel­de hij aan Ja­pan­se me­dia. De kun­ste­naar werkt al­tijd met pen en inkt in al­ler­lei kleu­ren, om­dat dat vol­gens hem de eni­ge tech­niek is om de klein­ste de­tails weer te kun­nen ge­ven. Op Re­birth zijn dui­zen­den mi­nus­cu­le de­tails te ont­dek­ken. “Je zou er ja­ren naar kun­nen kij­ken en dan nog nieu­we din­gen ont­dek­ken”, al­dus Ike­da, die al eer­der soort­ge­lij­ke wer­ken maak­te. Maar nooit zo groot als dit schil­de­rij.

(Ad/Foto:ad.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.