We­reld­re­cord ‘groot­ste Mono­po­ly- bord’ in Wa­ge­nin­gen

Times of Suriname - - PANORAMA -

Gooi­en, stra­ten op­ko­pen, en als je een beet­je pech hebt hup, naar de ge­van­ge­nis. De mees­ten van ons zijn op­ge­groeid met Mono­po­ly, maar in Wa­ge­nin­gen von­den ze een nor­maal bord niet groot ge­noeg. Daar werd woens­dag het we­reld­re­cord voor het groot­ste Mono­po­ly­bord ter we­reld ver­bro­ken. Maar liefst 900 vier­kan­te me­ter (30 bij 30 me­ter) was hij, het enor­me bord dat woens­dag op de cam­pus van de Uni­ver­si­teit van Wa­ge­nin­gen lag. Dat is een stuk gro­ter dan de vo­ri­ge re­cord­hou­der; in ja­nu­a­ri maak­ten Ca­li­for­ni­ërs een bord­spel van 744 vier­kan­te me­ter. Be­hal­ve de groot­te was er nog een ver­eis­te voor een nieuw we­reld­re­cord: er moest mi­ni­maal een half­uur op het enor­me bord wor­den ge­speeld. Dat luk­te, zon­der vals spe­len. De enor­me dob­bel­ste­nen rol­den over het veld, waar­na stu­den­ten als le­ven­de pi­on­nen over het bord ren­den. Daar­bij was aan al­les ge­dacht. Er liep ie­mand met een krui­wa­gen en er was zelfs een ech­te hond, ver­wij­zend naar de ou­der­wet­se Mono­po­ly­pi­on­ne­tjes. Het eni­ge wat van ori­gi­neel for­maat was, was het Mono­po­ly­geld waar­mee werd be­taald. Ui­ter­aard was Me­tro er­bij om dit bij­zon­de­re ta­fe­reel vast te leg­gen. (Me­tro­ti­me)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.