IS claimt aan­slag in Lon­den­se me­tro

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

LONDON - Is­la­mi­ti­sche Staat (IS) heeft de ver­ant­woor­de­lijk­heid op­ge­ëist voor de aan­slag gis­te­ren in de Lon­den­se me­tro. Dat ge­beur­de zo­als ge­brui­ke­lijk door het pers­bu­reau van de ter­reur­or­ga­ni­sa­tie, Door de ex­plo­sie van een ‘doe-het-zelf­bom’ in een plas­tic tas­je, raak­ten ver­schei­de­ne pas­sa­giers ge­wond.

Amaq.

De na­ti­o­na­le ge­zond­heids­dienst (NHS) zei gis­ter­avond meer dan 22 slacht­of­fers te heb­ben be­han­deld. Geen van hen was er ern­stig aan toe. De Brit­se pre­mier The­re­sa May heeft het drei­ging­ni­veau van aanslagen in het land bij­ge­steld van ‘ern­stig’ naar ‘kri­tiek’. Dat is het hoog­ste ni­veau, wat be­te­kent dat er op kor­te ter­mijn een ter­reur­daad wordt ver­wacht. May nam dat be­sluit gis­ter­avond na de aan­slag in de Lon­den­se on­der­grond­se eer­der op de dag. De aan­slag is op­ge­ëist door Is­la­mi­ti­sche Staat. Het is de vijf­de ter­reur­daad in GrootB­rit­tan­nië in zes maan­den.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.