Koel-vac­cins MZ gaan naar Le­bi­do­ti en Go­do Olo

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - De twee koel-vac­cins wel­ke de me­di­sche zen­ding on­langs via schen­king heeft ont­van­gen van de Unicef gaan naar de dor­pen Le­bi­do­ti en Go­do Olo. Dit zegt de pro­ject­co­ör­di­na­tor van Me­di­sche Zen­ding (MZ), Thomp­son Dan­so. Dan­so geeft aan dat de­ze twee dor­pen niet be­schik­ten over een koel­vac­cin om de vac­ci­na­tie op te slaan. In­dien de kin­de­ren van de­ze twee dor­pen ge­vac­ci­neerd moesten wor­den, moest het vac­cin ge­haald wor­den op een an­de­re po­li­kli­niek van de MZ. De koel­kas­ten wer­ken recht­streeks met zon­ne­en­er­gie, wat be­te­kent dat ze geen zon­ne­pa­ne­len of bat­te­rij­en no­dig heb­ben om het vac­cin koel te be­wa­ren.

Lees ver­der op pa­gi­na 2.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.