Elf­ja­rig meis­je ver­kracht

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Een elf­ja­rig meis­je is gis­ter­och­tend in Paramaribo ver­kracht. Haar moe­der deed aan­gif­te van de ver­krach­ting bij de po­li­tie. De krant ver­neemt dat het kind rond drie uur in de och­tend naar het toi­let moest. Zij trof in de woon­ka­mer een man aan die haar over­rom­pel­de en ver­kracht­te. Hij dreig­de haar te zul­len do­den in­dien zij zou gil­len. Het meis­je bleef toen stil. De da­der vlucht­te na de daad weg. De po­li­tie trof geen spo­ren van in­braak aan, waar­door het ver­moe­den be­staat dat de man het pand niet heeft ge­for­ceerd om bin­nen te tre­den. Het is niet be­kend hoe hij in het huis ging. Het meis­je ver­tel­de haar fa­mi­lie over de ver­krach­ting, waar­na die de po­li­tie op de hoog­te stel­de. De po­li­tie ver­wees het kind voor me­di­sche be­han­de­ling. De­ze zaak is over­ge­dra­gen aan de af­de­ling Jeugd­za­ken. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.