Moe­der tracht­te een­ja­ri­ge te do­den

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een moe­der heeft ge­tracht haar een­ja­rig kind in Paramaribo van het le­ven te be­ro­ven. Zij pro­beer­de het jon­ge­tje te wur­gen. De va­der van het slacht­of­fer deed aan­gif­te te­gen zijn part­ner bij de po­li­tie. Hij ver­tel­de dat hij een re­la­tie met de vrouw heeft met wie hij een kind van een jaar heeft.

Vol­gens hem maakt zijn part­ner er een ge­woon­te van om hun kind te mis­han­de­len, zo­dra zij ru­zie met hem kreeg. Don­der­dag­mor­gen kreeg zij weer ru­zie met de man. Dit keer tracht­te zij het kind­je te wur­gen, maar haar schoon­moe­der en schoon­broer za­gen dit en ze trok­ken de vrouw weg. Het jon­ge­tje liep daar­door geen ern­stig let­sel op. Toen de va­der dit hoor­de, be­sloot hij aan­gif­te te doen. De po­li­tie is nog be­zig met het on­der­zoek. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.