Koel-vac­cins MZ gaan…

Times of Suriname - - BINNENLAND -

Vac­ci­na­tie naar ge­bie­den van het bin­nen­land kan soms heel moei­zaam zijn, om­dat som­mi­ge ge­bie­den niet op­ti­maal be­schik­ken over elek­tri­ci­teit om het vac­cin koel te be­wa­ren. De di­rec­teur had eer­der aan­ge­ge­ven, dat de MZ in het ver­le­den zelf naar de men­sen ging om de kin­de­ren te vac­ci­ne­ren, om­dat niet elk dorp be­schikt over een post van MZ. De me­di­sche Zen­ding kan niet meer naar de dor­pen gaan, om­dat het geld kost en aan­ge­zien al­les zo duur is, kun­nen we het niet meer be­kos­ti­gen. WI

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.