Over­schot aan vrou­wen…

Times of Suriname - - BINNENLAND -

Daar is er een over­schot aan man­nen. Ge­du­ren­de de le­vens­loop­baan val­len er steeds meer man­nen weg met als ge­volg het gro­te over­schot wan­neer de grens van 60 jaar en ou­der wordt be­reikt.

Over het al­ge­meen is er een groei te mer­ken van de be­vol­king. Per ju­li 2016 telt Su­ri­na­me 575.763 in­wo­ners. In ver­ge­lij­king met de cen­sus van 2012 is dit een groei van 6,3 pro­cent. Su­ri­na­me heeft ver­der een re­la­tief vol­was­sen be­vol­king met een ge­mid­del­de leef­tijd van 32 jaar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.