Rovers over­val­len car cen­ter

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Vier cri­mi­ne­len pleeg­den don­der­dag een be­ro­ving in een car cen­ter in Paramaribo. Zij maak­ten SRD 50 dui­zend, 3000 eu­ro en USD 8000 buit. De ei­ge­naar en zijn vrouw be­von­den zich in de zaak. Drie van de cri­mi­ne­len storm­den het pand bin­nen, ter­wijl de vier­de man bij de deur stond. Zij hiel­den de slacht­of­fers on­der schot. Zij sloe­gen de ei­ge­naar en be­dreig­den zijn vrouw. Van de ei­ge­naar wer­den zijn ket­ting en bra­ce­let ge­sto­len. Op een ta­fel wa­ren er drie tas­sen. In een lap­top­tas wa­ren er do­cu­men­ten van ver­moe­de­lijk au­to’s die wer­den ver­kocht, in een da­mes­tas wa­ren er per­soon­lij­ke spul­len en in een brui­ne tas wa­ren de be­dra­gen in SRD, USD en eu­ro. De cri­mi­ne­len maak­ten de tas met het geld buit. Zij stap­ten na de over­val in een grij­ze wa­gen en lie­ten die na­der­hand ach­ter een voet­bal­veld on­be­heerd ach­ter. Ver­vol­gens stap­ten zij in een an­de­re grij­ze au­to die zij ach­ter­lie­ten na­bij de krui­sing van de Soek­waen Se­bij­a­ri­straat. De po­li­tie trof bei­de voer­tui­gen aan en nam ze in be­slag. Het bleek dat de wa­gen die ach­ter een voet­bal­veld was ach­ter­ge­la­ten, slechts een ach­ter ken­te­ken had. Het ging bo­ven­dien om een vals ken­te­ken. Na on­der­zoek bleek dit ken­te­ken van een an­der voer­tuig te zijn. De Fo­ren­si­sche Op­spo­ring was in­ge­scha­keld om bei­de au­to’s te on­der­zoe­ken. De rovers zijn nog voort­vluch­tig. De po­li­tie on­der­zoekt de­ze zaak. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.