Vrouw be­weert be­roofd te zijn

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een vrouw stap­te don­der­dag naar de po­li­tie om aan­gif­te te doen dat zij be­roofd is van de au­to die van haar schoon­moe­der is. Zij gaf te ken­nen dat zij in de mid­dag­uren be­roofd is toen zij in het voer­tuig reed over de Prin­sen­straat dicht bij de Zwar­ten­ho­ven­brugs­traat. Op een ge­ge­ven mo­ment werd zij over­val­len door twee man­nen van wie een ge­wa­pend was met een pi­stool. Een van de ver­dach­ten nam plaats ach­ter het stuur en reed sa­men met het slacht­of­fer naar de Ko­ningstraat. In de Ko­ningstraat werd zij uit de au­to ge­duwd, waar­na de twee cri­mi­ne­len ver­der gin­gen in het voer­tuig. Zij liep geen let­sel op. Haar vriend ging naar de po­li­tie en be­gon daar te­keer te gaan dat hij het erg vindt dat zijn vrien­din is be­roofd van de au­to. De po­li­tie her­ken­de hem ech­ter als een van de ver­dach­ten die be­trok­ken­heid had bij een an­de­re be­ro­ving. Hij werd toen aan­ge­hou­den. Toen de aan­geef­ster de man zag, vroeg zij hem in de eerste in­stan­tie wat hij daar deed. Na en­ke­le mi­nu­ten deed de vrouw als­of zij hem niet ken­de. De po­li­tie on­der­zoekt de­ze zaak. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.