Kin­der­te­huis Zout der Aar­de ont­vangt spul­len

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO ­ Het kin­der­te­huis Zout der Aar­de had drin­gend be­hoef­te aan en­ke­le spul­len om het voor de 35 pu­pil­len leef­baar te ma­ken. Dit ver­telt Yvon­ne Noord­wijk van de to­neel­groep ‘Vic­to­ry.’ Om aan de fi­nan­ci­ën voor de­ze spul­len te ko­men, heeft de­ze to­neel­groep sa­men met tien kin­de­ren en vier me­de­ wer­kers van dit te­huis het to­neel­stuk: ‘Pes­ten, waar­om ik?’ ge­du­ren­de drie da­gen in CCS op­ge­voerd van 10 tot 12 maart 2017.

Met de op­brengst van dit to­neel­stuk kon­den spul­len voor de pu­pil­len van dit te­huis aan­ge­schaft wor­den, zo­als 35 bed­den, 35 ma­tras­sen, over­trek­ken, la­ken­sets, kus­sens, zit­ban­ken en gor­dij­nen. De ka­mers kre­gen ook een schil­der­beurt. Sa­ni­tair, kas­ten en de vloer kre­gen ook een op­knap­beurt. Eet­bor­den, le­pels en be­kers wer­den ook aan­ge­schaft. Le­den van de ge­meen­te Bri­bi Mi­ni­se­ries heb­ben ook een gro­te bij­dra­ge ge­le­verd. JA

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.