Boogschutter 23 no­vem­ber - 21 de­cem­ber Steenbok 22 de­cem­ber - 20 ja­nu­a­ri

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

De dag be­gint nog­al stress­vol. Weet dat jij niet de eni­ge bent die daar last van heeft. Breng het tem­po om­laag en denk goed na over al­les wat je zegt. Ver­tra­gin­gen zul­len je tem­po bein­vloe­den en voor frus­tra­tie zor­gen. Zorg dat je over re­le­van­te fei­ten be­schikt als je met een za­ke­lijk part­ner tot over­een­stem­ming wilt ko­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.