Maagd 24 au­gus­tus - 23 sep­tem­ber

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

Een on­ge­mak­ke­lij­ke si­tu­a­tie die nog res­teert moet een­vou­dig op te los­sen zijn. Zelfs als je eerst een paar grie­ven moet ui­ten, zul­len an­de­re men­sen be­reid zijn om te ge­ven en te ne­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.