Pechtold ziet ein­de for­ma­tie in zicht

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

DEN HAAG - Het ein­de van de for­ma­tie is in zicht. Dat ge­voel heeft D66-lei­der Alexan­der Pechtold. Hij voeg­de daar gis­te­ren bij aan­vang van de for­ma­tie­ge­sprek­ken wel aan toe dat ‘er nog het no­di­ge te doen is’. Pechtold be­na­druk­te dat van­mor­gen nog geen klap wordt ge­ge­ven op de for­ma­tie, ‘maar het tem­po zit er wel in’. Als VVD, CDA, D66 en Chris­tenU­nie het fi­nan­ci­ë­le plaat­je rond heb­ben moet het nog wor­den door­ge­re­kend door het Cen­traal Plan­bu­reau (CPB). Dat duurt naar ver­wach­ting vijf da­gen, waar­na er even­tu­eel her­on­der­han­deld moet wor­den. Het is vrij­wel ze­ker dat de hui­di­ge ka­bi­nets­for­ma­tie de lang­ste ooit wordt.

Het hui­di­ge re­cord van 208 da­gen stamt uit 1977 en staat op naam van het ka­bi­netVan Agt. Als er op 9 ok­to­ber nog geen nieu­we re­ge­ring is, wordt dat re­cord ver­bro­ken. In­ge­wij­den bij de for­me­ren­de par­tij­en ver­wacht­ten dat de nieu­we re­ge­ring pas na het herfst­re­ces aan­treedt.

(AD.NL)

D66-lei­der Alexan­der Pechtold, tij­dens een in­ter­view met de pers.(Foto: ANP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.