Mour­in­ho hoopt warm wel­kom Rooney

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Jo­sé Mour­in­ho hoopt dat Way­ne Rooney dit week­end een warm wel­kom krijgt wan­neer hij voor het eerst te­rug­keert op Old Traf­ford. De En­gels­man stap­te de­ze zo­mer over van Man­ches­ter Uni­ted naar Ever­ton en dit week­end spe­len bei­de ploe­gen in Man­ches­ter te­gen el­kaar. Rooney speel­de twaalf sei­zoe­nen voor Uni­ted en is top­sco­rer al­ler tij­den van de club. Mour­in­ho wil dat de sup­por­ters de aan­val­ler an­nex mid­den­vel­der eren. Dat ver­dient de ex-in­ter­na­ti­o­nal, zo vindt de Por­tu­gees. “Ik denk dat in En­ge­land het woord le­gen­de te mak­ke­lijk en snel ge­bruikt wordt, maar dat geldt niet voor hem”, is de oe­fen­mees­ter lo­vend op de we­ke­lijk­se pers­con­fe­ren­tie. “Hij is een ech­te le­gen­de van de club Man­ches­ter Uni­ted. De hoe­veel­heid prij­zen die hij ge­won­nen heeft, de hoe­veel­heid goals die hij ge­maakt heeft; hij is dui­de­lijk een van de groot­ste spe­lers uit de his­to­rie van de club. Het sta­di­on zal hem het res­pect la­ten zien dat hij ver­dient”, blijft Mour­in­ho zich­zelf . De coach wil wel graag dat het niet tij­dens de wed­strijd ge­beurt.

Ro­nald Koe­man en Da­vy Klaas­sen ver­sus Da­ley Blind staan mor­gen­mid­dag om 17.00 uur op het pro­gram­ma. Uni­ted is kop­lo­per in de Pre­mier Le­a­gue, Ever­ton staat na een moei­lijk pro­gram­ma slechts zes­tien­de.

(VI)

And­rea Con­ti is voor zes maan­den uit­ge­scha­keld. (Foto: VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.