Mi­lan raakt spe­ler zes maan­den kwijt

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Vin­cen­zo Mon­tel­la kan in de eerste sei­zoens­helft geen be­roep meer doen op And­rea Con­ti. AC Mi­lan laat we­ten dat de ver­de­di­ger een kruis­band­bles­su­re heeft op­ge­lo­pen en aan zijn lin­ker­knie moet wor­den ge­o­pe­reerd. I Ros­so­ne­ri schat dat de 23-ja­ri­ge rechts­back over zes maan­den pas weer in ac­tie kan ko­men. Con­ti raak­te gis­ter­och­tend op de trai­ning ge­bles­seerd. Aan­van­ke­lijk werd ge­dacht dat hij op­nieuw last had ge­kre­gen van de en­kel­kwet­suur waar hij tij­dens de in­ter­land­pe­ri­o­de mee te kam­pen had, maar al gauw werd dui­de­lijk dat het om een se­ri­eu­ze knie­bles­su­re ging. Con­ti kan dus een streep zet­ten door een groot deel van het sei­zoen. De en­kel­vou­di­ge A-in­ter­na­ti­o­nal van Ita­lië komt uit de jeugd­op­lei­ding van Ata­lan­ta en speel­de ui­t­ein­de­lijk vijf­tig wed­strij­den in het eerste elf­tal. Hij maak­te in ju­li voor naar ver­luidt 24 mil­joen eu­ro de over­stap naar het San Si­ro en speel­de tot dus­ver­re vijf wed­strij­den voor Mi­lan. Con­ti werd ove­ri­gens nog ver­huurd aan Vir­tus Lan­ci­a­no en Pe­rug­ia. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.