Jör­gen­sen nog een maand uit de rou­la­tie

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Fey­en­oord­trai­ner, Gio­van­ni van Bron­ck­horst, kan voor­lo­pig niet be­schik­ken over Ni­co­lai Jör­gen­sen. De Deen­se spits staat ze­ker nog een maand aan de kant met een ham­string­bles­su­re, zo laat de oe­fen­mees­ter op de we­ke­lijk­se pers­con­fe­ren­tie we­ten. “Ik hoop dat hij na de in­ter­land­break in ok­to­ber weer kan spe­len”, al­dus Van Bron­ck­horst. “Het is moei­lijk in te schat­ten. Tot die tijd is Mi­chiel Kra­mer in elk ge­val on­ze eerste spits”, wordt Van Bron­ck­horst ge­ci­teerd door De Te­le­graaf. Rid­ge­ci­a­no Haps sloot gis­te­ren weer aan bij de groeps­trai­ning van de Rot­ter­dam­mers. Het is nog on­dui­de­lijk of hij mor­gen in­zet­baar is als Fey­en­oord het in Eind­ho­ven op­neemt te­gen PSV. Fey­en­oord kreeg af­ge­lo­pen woens­dag een be­hoor­lij­ke tik in de eerste wed­strijd in de Cham­pi­ons Le­a­gue. Man­ches­ter Ci­ty was in De Kuip met 0-4 te sterk. “Zo’n ne­der­laag als woens­dag komt hard aan. Daar­om had ie­der­een don­der­dag ook even vrij, om de hoof­den leeg te ma­ken”, stelt de oe­fen­mees­ter. “We wa­ren nieuw op dit po­di­um en heb­ben niet de kans ge­kre­gen om in de wed­strijd te ko­men. We heb­ben de span­ning niet van ons af kun­nen spe­len door­dat Ci­ty snel scoor­de.”

“We moe­ten zon­dag weer op­staan na de te­gen­slag te­gen Ci­ty”, ver­volgt Van Bron­ck­horst zijn ver­haal. De oe­fen­mees­ter kan mor­gen zijn vijf­tig­ste over­win­ning als trai­ner van Fey­en­oord boe­ken. “Maar dit team heeft be­we­zen dat te kun­nen, dat moet ge­beu­ren. Of wij ver­der zijn dan PSV? Dat is veel te voor­ba­rig. PSV heeft nog steeds een goe­de ploeg, met kwa­li­teit om kam­pi­oen te wor­den.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.