Hodg­son be­spreekt De Boer ont­slag

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Roy Hodg­son denkt na de slech­te start van Frank de Boer bij Crystal Pala­ce het tij te kun­nen ke­ren. De op­vol­ger van De Boer wil de eerste pun­ten van het sei­zoen pak­ken.

“We heb­ben een slech­te start ge­had en maak­ten het ons­zelf moei­lijk door geen pun­ten te pak­ken, maar er zijn nog 34 wed­strij­den te gaan. Ik zou hier niet in­ge­stapt zijn als ik niet ver­wacht dat we in de Pre­mier Le­a­gue kun­nen blij­ven, dat ik en mijn staf de juis­te com­bi­na­tie vor­men voor Pala­ce. Ik voel me goed, ik heb er zin in”, zegt Hodg­son op een pers­con­fe­ren­tie, ge­ci­teerd door VI.

De Boer wil­de bij Crystal een nieu­we speel­stijl im­ple­men­te­ren. Dat duur­de de club­lei­ding te lang, waar­door de Ne­der­lan­der op straat werd ge­zet. “Ie­de­re ma­na­ger heeft zijn ei­gen stijl, maar je moet wel de juis­te spe­lers heb­ben om die stijl te han­te­ren. Ik heb in­mid­dels een goed idee wat ze kun­nen en wat niet, maar het be­lang­rijk­ste is dat we nu wed­strij­den gaan win­nen. We zijn be­gon­nen met het wer­ken aan een vi­sie waar­van wij ver­wach­ten dat we er op de lan­ge ter­mijn suc­ces mee heb­ben”, al­dus Hodg­son. (VP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.