Be­geer­de Se­ri maakt sei­zoen af bij Ni­ce

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Wel­ke club er ook voor hem komt, Jean Mi­cha­ël Se­ri blijft dit sei­zoen spe­ler van OGC Ni­ce. De sterk­hou­der op het mid­den­veld van de Fransen zag de­ze zo­mer een trans­fer naar Bar­cel­o­na af­ket­sen, maar blijft Ni­ce on­danks wil­de ver­ha­len trouw.

De 26-ja­ri­ge Se­ri leek hard op weg naar de Pri­me­ra Di­vi­sión, maar van een trans­fer kwam het ui­t­ein­de­lijk niet. “Ik wil niet in­gaan op de­tails. Het heeft geen zin om uit te gaan zoe­ken wie wel­ke fout heeft ge­maakt. Mijn ei­gen con­clu­sie is dat de trans­fer er niet van kwam, om­dat ik niet de eerste pri­o­ri­teit van Bar­cel­o­na was”, ana­ly­seert Se­ri in ge­sprek met L’Équi­pe de klap­pen van zijn ei­gen over­gang naar Span­je. De Ca­ta­la­nen haal­den ui­t­ein­de­lijk met Paul­in­ho een an­de­re mid­den­vel­der.

Er de­den veel ver­ha­len de ron­de over Se­ri, die woest zou zijn op de club­lei­ding van Ni­ce. In Spaan­se me­dia viel te le­zen dat de Ivo­ri­aan zijn droom in dui­gen zag val­len. “Ik heb nooit ge­praat met een Spaan­se jour­na­list of met El Mun­do De­por­ti­vo. Ik heb nooit zul­ke woor­den uit­ge­spro­ken.”

Se­ri on­der­streept zijn ge­voe­lens voor Ni­ce door zich dit sei­zoen te ver­bin­den aan de for­ma­tie waar We­sley Sn­eij­der de­ze zo­mer neer­streek. “Ik ver­trek niet tij­dens de win­ter­se trans­fer­pe­ri­o­de, dat is een ding wat ze­ker is. Ik ga niet, wel­ke club er ook komt. Ik zit tot ju­ni bij Ni­ce, daar is geen dis­cus­sie over mo­ge­lijk.” Ni­ce speelt dit sei­zoen in de Eu­ro­pa Le­a­gue. Af­ge­lo­pen don­der­dag be­gon­nen de Fransen het toer­nooi goed met een 1-5 over­win­ning op Zul­te-Wa­re­gem.

(VI)

Jean Mi­cha­ël Se­ri zal het sei­zoen af­ma­ken bij Ni­ce. (Foto: VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.