Re­al Ma­drid-sup­por­ters boos op vrien­din Ser­gio Ra­mos

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL Cen­trum­ver­de­di­ger Ser­gio Ra­mos is ei­gen­lijk een soort Mr. Re­al Ma­drid. De stop­per speel­de een he­le tijd ge­le­den voor Se­vil­la, maar groei­de na zijn trans­fer naar de Spaan­se hoofd­stad uit tot een van de meest pro­mi­nen­te ge­zich­ten van De Ko­nink­lij­ke. Zijn vrien­din Pi­lar Ru­bio deelt de sen­ti­men­ten van de Span­jaard ech­ter niet.

Bij het me­di­um El Hor­mi­gu­e­ro ont­hult de te­le­vi­sie­pre­sen­ta­tri­ce tus­sen neus en lip­pen door dat ze ei­gen­lijk he­le­maal geen fan is van Re­al. “Ik ben wel een voet­bal­fan te noe­men en vind het hart­stik­ke leuk om naar het spel­le­tje te kij­ken op de tv. Mijn fa­vo­rie­te team? Een ge­deel­de eerste plek voor Rayo Val­le­ca­no en At­lé­ti­co Ma­drid.” De sup­por­ters van de Pri­me­ra Di­vi­sión-groot­macht vin­den het niet kun­nen dat Ru­bio haar voor­keur uit­spreekt voor de gro­te ri­vaal van Re­al Ma­drid, maar aan de an­de­re kant wordt de tv-per­soon­lijk­heid ook vaak ge­spot in het shirt van de werk­ge­ver van haar vriend Ra­mos. Na de ge­won­nen Cham­pi­ons Le­a­gue­fi­na­le van De Ko­nink­lij­ke vier­de ze het feest­je mee op het veld in Car­diff. (SN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.