Pa­co moet ver­trek­ken

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Li­o­nel Mes­si is niet al­leen de be­lang­rijk­ste spe­ler van de Spaan­se groot­macht FC Bar­cel­o­na, als we de me­dia in Span­je mo­gen ge­lo­ven, is hij ook nog eens de­ge­ne die de tech­ni­sche za­ken re­gelt. De Ar­gen­tijn zou weer van zich heb­ben doen spre­ken door een team­maat te ad­vi­se­ren, om te ver­trek­ken.

Vol­gens het me­di­um Don Balón heeft de klei­ne aan­val­ler een ge­sprek­je met zijn team­ge­noot Pa­co Al­cá­cer ach­ter de rug. De spits heeft nog maar wei­nig uit­zicht op speel­tijd, ze­ker na de komst van on­der meer Ous­ma­ne Dem­bélé en Gerard Deu­lo­feu, en loopt met zijn ziel on­der de arm rond door de gan­gen van het Camp Nou-sta­di­on. Mes­si zou te­gen de Span­jaard ge­zegd heb­ben dat hij maar be­ter kan ver­trek­ken bij Bar­cel­o­na. Al­cá­cer is he­le­maal nog niet zo oud en zou nog best kun­nen groei­en als voet­bal­ler, maar hij moet wel aan spe­len toe­ko­men en dat gaat vol­gens de in­ter­na­ti­o­nal van Ar­gen­ti­nië niet luk­ken bij Bar­ça. In de zo­mer van 2016 wis­ten de Ca­ta­la­nen be­slag te leg­gen op de hand­te­ke­ning van Al­cá­cer, die voor 30 mil­joen eu­ro over­kwam van Va­len­cia. Sinds­dien maak­te hij slecht zes doel­pun­ten in 26 com­pe­ti­tie­wed­strij­den. (VI)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.