Ko­la­sinac pro­vo­ceert uit­fans

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ar­sen­al boek­te don­der­dag­avond een 3-1 over­win­ning op FC Kö­ln en Sead Ko­la­sinac nam de ge­lijk­ma­ker voor zijn re­ke­ning. Bij het jui­chen hield de link­s­poot zijn te­nue om­hoog waar­door zijn on­der­shirt te zien was. Daar­op viel de tekst ‘Nord­kur­ve’ te le­zen, een ver­wij­zing naar de fa­na­tie­ke ach­ter­ban van Schal­ke 04.

Dat ge­baar werd niet al­leen uit­ge­legd als een waar­de­ring voor het pu­bliek van Schal­ke, maar ook als een steek on­der wa­ter naar de mee­ge­reis­de sup­por­ters van Kö­ln die een vriend­schap­pe­lij­ke band on­der­hou­den met Schal­ke-ri­vaal Borus­sia Dort­mund. Ko­la­sinac speel­de zes jaar voor Schal­ke en kwam er tot 123 of­fi­ci­ë­le wed­strij­den.

Ar­sè­ne Wen­ger liet zich na af­loop niet uit over de ac­tie van Ko­la­sinac, maar toon­de zich wel te­vre­den over het spel van de 24-ja­ri­ge Bosni­ër: “Ko­la­sinac bracht erg veel diep­gang in zijn spel. Alexis Sán­chez kreeg hulp van hem op de flank en daar­door kon hij­zelf ook ge­vaar­lij­ker wor­den”, sprak de ma­na­ger. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.