Re­al blok­keer­de ver­trek Özil

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Spel­ma­ker Me­sut Özil staat nog maar tot het ein­de van dit sei­zoen on­der con­tract bij zijn werk­ge­ver Ar­sen­al. In het af­ge­lo­pen trans­fer­win­dow was hij naar ver­luidt al in ge­sprek over een ver­trek uit het Emi­ra­tes Sta­di­um, maar zijn trans­fer werd ge­blok­keerd door Re­al Ma­drid.

Dat is in ie­der ge­val wat het me­di­um Don Balón weet te ver­tel­len. FC Bar­cel­o­na kreeg te ma­ken met het ver­trek van Ney­mar naar Pa­ris SaintGer­main en heeft in de laat­ste ja­ren über­haupt een jas­je uit­ge­daan, kwa­li­ta­tief ge­zien. Daar­om zou­den de Ca­ta­la­nen zich ge­meld heb­ben voor Özil en die wil­de wel naar het Camp Nou ver­trek­ken. De trans­fer werd ech­ter ge­dwars­boomd door De Ko­nink­lij­ke.

Re­al ver­kocht Özil voor veel geld aan Ar­sen­al, maar wist het wel te be­werk­stel­li­gen dat de spel­ma­ker van het Duit­se na­ti­o­na­le team een an­ti-Bar­cel­ona­clau­su­le in zijn con­tract kreeg in Lon­den. Dat be­te­kent dat de Ma­dri­le­nen in­spraak kre­gen toen de mid­den­vel­der rond was met de werk­ge­ver van Li­o­nel Mes­si en Luis Suárez, en voor­zit­ter Flo­ren­ti­no Pé­rez zou ‘nee’ ge­zegd heb­ben te­gen de deal. (SN)

Re­al Ma­drid blok­keer­de de trans­fer van Me­sut Özil naar Bar­cel­o­na. (Foto: VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.