In­ter Bom gaat voor eerste over­win­ning

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL - In­ter Bom heeft mor­gen de mo­ge­lijk­heid om een ein­de te bren­gen aan zijn ne­der­la­gen­reeks in de hoofd­klas­se­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond. Het team speelt te­gen Pen­ta­gon in de Antho­ny Ne­sty­sport­hal. Pro­mo­ven­dus In­ter Bom heeft der­tien wed­strij­den op rij ver­lo­ren en kan de twee­de ron­de af­slui­ten met nog een ne­der­laag. Pen­ta­gon dat nu in te bren­gen heeft, zal wel te pak­ken zijn door In­ter Bom. De nieuw­ko­mer heeft een paar goe­de wed­strij­den ge­speeld, maar de over­win­ning kon niet wor­den ge­haald. Het team staat zo op de laat­ste plaats met nul punt.

Pen­ta­gon staat op de ze­ven­de plaats met acht pun­ten en zal zo goed als ze­ker de play-offs niet meer ha­len. Het team kan al­leen spe­len voor een be­te­re po­si­tie op de rang­lijst. Pen­ta­gon heeft van de der­tien wed­strij­den twee ge­won­nen, twee ge­lijk­ge­speeld en ne­gen ver­lo­ren. In de eerste ron­de had Pen­ta­gon ge­won­nen met 10-0.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.