Hun­sel en Br­unings pak­ken kam­pi­oen­schap

Times of Suriname - - SPORT -

VOLLEYBAL – De kop­pels San­dri­na Hun­selCheryl Br­unings en Ke­ven Sp­ork­s­le­de-An­toi­ne Vliet zijn win­naars van het be­ach­vol­ley­bal­toer­nooi dat ge­hou­den werd in Over­brid­ge. Bij de vrou­wen heb­ben vier kop­pels mee­ge­daan en bij de he­ren ne­gen.

Bij vrou­wen na­men Hun­sel en Br­unings in de fi­na­le het op te­gen Char­rell Half­hi­de en Sha­ni­ce Pi­que. Kop­pel Hun­sel-Br­unings pak­te de eerste set met 21-14 en kop­pel Half­hi­de-Pi­que was ge­nood­zaakt om de twee­de set te win­nen. Half­hi­de en Pi­que be­gon­nen goed, maar Hun­sel en Br­unings wa­ren ge­woon te sterk en ze won­nen ook de twee­de set met 21-13. De fi­na­le bij de he­ren ging tus­sen de teams Sp­ork­s­le­de -Vliet en Jos­hua Dwark­asing-Da­vid Pi­nas. De eerste set won team Sp­ork­s­le­de-Vliet met 21-11 en het won ook de twee­de set met 21-16. In de U-17 meis­jes werd het kop­pel Chris­tel Na­lamFa­ri­za­da Kur­ban kam­pi­oen. Yor­dy en Ju­ni­or Tjol­ro­dir­jo be­haal­den het kam­pi­oen­schap in de U-17 jon­gens klas­se. Ca­briel­la Bou­ter­se en Jo­h­nel­le Ja­me­son be­haal­den het kam­pi­oen­schap in de U-21-meis­jes­klas­se, ter­wijl Em­ma­nu­el Baum­gard en Mue­se Luit­jes het kam­pi­oen­schap in de U-21-jon­gens klas­se be­haal­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.