Pa­lo kan vier­de plek be­mach­ti­gen

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL – Pa­lo kan mor­gen bij een winst op Gi­ants de vier­de plek be­mach­ti­gen in de eer­ste­klas­se­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond. Het team staat mo­men­teel op de vijf­de plek met ze­ven­tien pun­ten uit der­tien weds­tij­den, ter­wijl Kis­met op de vier plek staat met ze­ven­tien pun­ten uit veer­tien du­els. Voor Gi­ants staat er ook veel op het spel mor­gen; bij een winst kan het team de gap met Pa­lo ver­klei­nen naar vier pun­ten. Gi­ants staat mo­men­teel op de ze­ven­de plek met tien pun­ten uit der­tien du­els.

Pa­lo pres­teert de laat­ste we­ken heel slecht in de com­pe­ti­tie. Uit de laat­ste vijf wed­strij­den werd er maar een punt bin­nen­ge­haald. Toch kan Pa­lo bij een winst op Gi­ants de vier­de plek be­mach­ti­gen, die nu be­zet wordt door Kis­met. Pa­lo kan dus een gro­te stap rich­ting de play-offs zet­ten, waar­in de top vier ver­e­ni­gin­gen van de al­ge­me­ne ron­de zul­len strij­den om het kam­pi­oen­schap. Gi­ants heeft uit der­tien wed­strij­den, maar twee ge­won­nen, vier ge­lijk­ge­speeld en ze­ven ver­lo­ren. Het maakt nog kan­sen om in de top vier te ein­di­gen, maar het zal het niet ge­mak­ke­lijk krij­gen. Mor­gen komt kop­lo­per FCB uit te­gen Or­kaan in de­ze klas­se.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.